Om oss

Resa i första klass är ett privatägt företag. Företaget drivs av ett team av välutbildad personal med flera års erfarenhet i branschen. Resa i första klass erbjuder specialiserade bistånd till klienter som behöver något slag av tjänster med anknytning till möten, incitament, konferenser och evenemang. Vi stolta överstiger förväntningarna hos våra kunder på alla sätt.

Bry sig om du och ditt projekt är vår verksamhet, och vi tar vår verksamhet personligt!

I ledningsgruppen:

Brage G. Bragason – General manager / ägare

Brage G. Bragason, managerBrage har en MSc-examen i “ strategiska tourism management ” SKEMA University i Frankrike och en Cand.Oecon examen i ekonomi och företagsekonomi från Islands universitet. Efter att ha arbetat inom finans i 15 år han utvecklade en entusiasm för turism och gick tillbaka till skolan för att få sin masters examen i detta område av intresse. När han återvände tillbaka till Island började han snart sin egen DMC företag, erbjuder tjänster till möss sektorn och lyx resenärer.

Soffía Haraldsdóttir – ordförande / ägare

Soffia HaraldsdóttirSoffía har en civilingenjörsexamen i Strategic Management från Islands universitet, liksom en Cand.Oecon examen i företagsekonomi. Innan FC, var Soffía verkställande direktör på MBl.is, den mest populära nyhetswebbplatsen i Island. Soffía har över 20 års erfarenhet av projektledning och företagsekonomi.