Reykjavík konkurrerer om å være vert for World ut Games

Verden Outgames festivalen er organisert av GLISA (Gay and Lesbian International Sports Association), og er åpen for alle uavhengig av seksuell orientering. Festivalen samler seg om tre pilarer, i.e. sport, kultur og menneskerettigheter. Festivalen avholdes hvert fjerde år, og varer ti dager. I alle det tiltrekker mellom 10.000 og 20.000 deltakere.

Reykjavik søkte å være vert for spill i 2017 sammen med 18 andre byer. Nummeret ble deretter redusert til fem: Miami, Rio de Janeiro, Denver og Reykjavik. Etter videre evaluering besluttet GLISA at diskusjoner bør bare fortsette med Reykjavik og Miami. GLISA representanter besøkte Island i periode 25 til 28 januar å evaluere fasiliteter. Representanter fra Reykjavik byen vil deretter reise til Antwerpen på den 28 februar for en ytterligere presentasjon, og at samme kveld vellykket plasseringen vil bli annonsert.

Gå Reykjavík!