אולמות אירועים אחרים

כמו ארגונית הרצוי האירוע שלכם יהיה ייחודי, וכדי לעשות זאת לעתים עליך של העדר מקום רגילים כמיקום עבור האירוע שלכם. הטבע האיסלנדי הוא עצמו סביבה מושלמת עבור אירוע מיוחד, קרחונים לבנים, החופים שחור או האזורים הגאותרמיים השובב כל הגדרה מצוינת עבור אירוע המושך את העין.

יש לנו גם כמה אולמות יוצא דופן אשר מוכנים לארח את האירוע המיוחד שלך. כאן משמאל ניתן למצוא מידע נוסף אודות כמה מהן.